Veiligheidsplan

VEILIGHEID is één van de vier kernwaarden van BBS Antonius. We vinden het van het grootste belang dat de school en haar omgeving voor kinderen een veilige plek is. Veilig in de fysieke betekenis. Maar ook sociale en mentale veiligheid. Voor leerlingen, ouders en de leerkrachten moet de school een plek zijn waar ze veilig en thuis voelen. 

Veiligheidsplan