Aanmelden

Hieronder vindt u meer informatie over het aanmelden van uw kind bij ons op school.

Aanmeldingsformulier BBS Antonius

Bijlage: Begeleidende ouderbrief bij inschrijfformulier.