Corona virus: update

20 augustus 2020

Op maandag 24 augustus gaan de scholen weer open na een warme zomer. We zien er naar uit om alle kinderen weer te verwelkomen. Helaas is ons land nog niet, zoals we stiekem hoopten, Corona vrij. Het aantal besmettingen loopt zelfs weer op.

Op basis van richtlijnen van het ministerie, de scholenkoepels, GGD en het RIVM zetten we de afspraken rondom veiligheid hieronder op een rijtje. Aanvullend aan deze afspraken, worden veel zaken concreet gemaakt op de eigen school. Houd daarom de berichtgeving via ouderportaal of mail goed in de gaten.

Via deze link vind je ook een nieuwsbericht van de GGD Brabant-Zuidoost waarin nuttige informatie te vinden is.

Basisregels voor iedereen

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt.

  • Op alle scholen en instellingen blijven de hygiëneregels van kracht, zoals regelmatig handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.
  • Leerlingen, leraren en andere medewerkers met Corona-gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich zo snel mogelijk testen.
  • In het (speciaal) basisonderwijs hoeven leerlingen onderling, en leerlingen en leraren geen 1,5 meter afstand te houden. Leraren en andere volwassenen houden onderling wel 1,5 meter afstand.

Ventilatie in schoolgebouwen

De afgelopen weken is er in de media veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden van Corona. Alle scholen van Prodas ventileren met verse buitenlucht. Er wordt geen gebruikte lucht terug de school in geblazen. Desalniettemin is het advies voor elke school zoveel mogelijk te ventileren door ramen en deuren open te zetten.  

Thuisquarantaine na verblijf in oranje en rode gebieden

Docenten, onderwijspersoneel en ouders krijgen het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan na een verblijf in een gebied of land waar vanwege de verspreiding van het Coronavirus een oranje of rood reisadvies geldt (of is ingesteld tijdens hun reis). Hiermee kunnen we voorkomen dat het virus zich in Nederland weer verder kan verspreiden. Dit advies geldt ook als de quarantainetijd (deels) buiten de schoolvakantie valt. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onlangs verbleven in oranje of rode gebieden mogen wel naar school, de kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Hun ouders mogen echter niet op school of het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

Zorgen

Heeft u zorgen over de veiligheid van uw kind, maak dit dan bespreekbaar (via telefoon, de mail of het ouderportaal) met de leerkracht of de directeur. Vraagt u zich af of uw kind wel naar school kan in verband met klachten van uw kind, of uw huisgenoten, raadpleeg dan uw huisarts of de GGD. Wij hebben begrip voor al uw vragen en zorgen. Wij hebben ze namelijk zelf ook. Door ze bespreekbaar te maken, kunnen we samen zoeken naar oplossingen.

Terug naar overzicht