Aanmelding 2021-2022

1 maart 2021

Graag nodigen we u uit, uw kind dat voor 1 oktober 2022 de leeftijd van 4 jaar bereikt, aan te melden op de basisschool van uw keuze.

Graag nodigen we u uit, uw kind dat voor 1 oktober 2022* de leeftijd van 4 jaar bereikt, aan te melden op de basisschool van uw keuze. Kinderen die vorig jaar al aangemeld zijn, hoeven niet opnieuw te worden aangemeld. De gezamenlijke basisscholen in Asten, Heusden en Ommel willen u informeren over de aanmelding van uw kind. In deze folder kunt u alle informatie vinden die met die aanmelding te maken hebben.

*in de eerste zin van bijgevoegde folder staat 1 oktober 2021. Dit moet zijn 1 oktober 2022.

AANMELDING De kinderen kunnen op elke gewenst moment worden aangemeld op de basisschool van uw keuze. Wij hadden u graag de gelegenheid geboden om een kijkje in onze school te nemen en een persoonlijk gesprek met u voeren. Helaas is dit door alle corona-maatregelen niet mogelijk. Ouders die graag meer willen weten over de scholen kunnen hierover contact opnemen. Zie hiervoor de informatie per school in de folder. Hopelijk kunnen we de schooldeuren later in het jaar alsnog voor u openstellen, zodat jullie een kijkje kunnen nemen op onze scholen. Aanmeldformulieren kunt u opvragen bij de desbetreffende school of vinden op de schoolwebsite van de desbetreffende school.

Terug naar overzicht