Intern begeleider

Intern begeleiders coördineren alles wat met zorg te maken heeft. Sommige leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig dan het aanbod in de groep. Intern begeleiders ondersteunen en adviseren de leerkrachten en hebben veel contact met externe (zorg)instanties. Daarnaast bespreken intern begeleiders de resultaten van de groep met leerkrachten. Hier wordt een analyse van gemaakt zodat er een passende aanpak voor een individuele leerling of groep kan worden gemaakt. 

Esther Sweebe is intern begeleider bij ons op school. Voor vragen kunt u altijd bij haar terecht. Zij is op dinsdag en donderdag aanwezig op school