Externe (zorg)instanties

Vanuit school zijn er veel contacten met externe (zorg)instanties. Zij helpen ons om leerlingen de begeleiding te geven die zij nodig hebben. 

  • Sociaal team Asten: Als school hebben wij regelmatig contact met een de gezins- en jongerencoach van sociaal team Asten. Met al uw vragen op het gebied van zorg en ondersteuning kunt u terecht bij hen. U kunt het sociaal team bezoeken op: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur bij Centrum de Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21, Asten. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0493) 671 234 op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Ook is het mogelijk om via school in contact te komen met sociaal team Asten. 
  • Samenwerkingsverband Helmond - Peelland: Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning voor kinderen geregeld is en hoe het beschikbare geld hiervoor wordt ingezet en verdeeld. Voor meer informatie over ons samenwerkingsverband kunt u terecht op https://po.swv-peelland.nl/contact of tijdens kantooruren bellen naar: (0492) 511 232
  • GGD Brabant-Zuidoost (schoolarts): Leerlingen in groep 2 en in groep 7 worden opgeroepen door de GGD. Ook is het mogelijk om kinderen extra op te laten roepen door de GGD, dit kan op initiatief van ouders maar ook op initiatief van school. Mocht u contact op willen nemen met de GGD kan dit via de intern begeleiders. 
  • Expertise Netwerk Prodas: Het Expertise Netwerk Prodas voorziet in de ondersteuning bij hulpvragen op basisscholen. De experts van het Expertise Netwerk bieden steun en begeleiding aan leerlingen én leerkrachten. Zij staan klaar om mee te denken met verschillende leer- en/of gedragsuitdagingen. De ondersteuning wordt hierdoor zo dicht mogelijk op de werkvloer gegeven en de zorg blijft dichtbij het kind en de school. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.prodas.nl/kwaliteit/expertise-netwerk/. Het Expertise Netwerk is te bereiken op basisschool Zeilberg. Telefoon: 0493-314370. Heeft u vragen? Stel ze dan bij voorkeur eerst op school aan de leerkracht en/of intern begeleiders. 
  • Zorgadviesteam (ZAT): het ZAT is een netwerk van partners dat zich bezighoudt met de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de school, van Pinkeltje of van Korein. Ongeveer 5 keer per schooljaar is er een breed overleg tussen intern begeleiders, medewerkers van onze partners Pinkeltje en Korein, de gezins- en jongerencoach van sociaal team Asten, de GGD-arts en de wijkagent.