Heikamperweg 1,    5725 AZ Asten-Heusden 0493-692039 bbs.antonius@prodas.nl
Lees-Taalplan

Technisch lezen

Groep 1-2:                     -methode schatkist
                                             -werkmap fonemisch bewustzijn
Groep 3:                         -Methode Veilig Leren lezen
Groep 4 t/m 8:            -Methode Estafette

Bij alle methodes werken we in 3 niveaugroepen; een verdiepingsgroep, een basisgroep en een verrijkingsgroep. In groep 3 noemen we deze de ster, de maan-en de zon kinderen. In groep 4 t/m 8 heet dit aanpak 1, aanpak 2 en aanpak 3.          
De verdiepingsgroep krijgt de extra leeshulp en leestijd zoals die in de methodes beschreven staat. Soms blijkt dit echter niet genoeg om deze kinderen op een voldoende niveau te houden. Daarom maken wij, als dit nodig is, naast de extra hulp die de methode biedt gebruik van andere materialen en methoden en zetten we extra leestijd in.  

De volgende extra materialen en methodes worden gebruikt:                                             
In groep 3 : Connect lezen, Ralfilezen, tutorlezen, veilig in stapjes en de DMT-oefenmap van Pravoo. In groep 4 t/m 8: de DMT-oefenmap van Pravoo en de Echoputkaarten. Er wordt nauwkeurig gekeken welke methode of oefening goed aansluit bij het probleem en bij de kinderen.

2 keer per jaar zijn er meetmomenten om te kijken of de geboden hulp voldoende heeft opgeleverd. Dit zijn de M-toetsen in januari (AVI en DMT) en de E-toetsen in juni (AVI en DMT). Wanneer nodig kan er nog een extra meetmoment worden toegevoegd. In groep 3 is er na elke kern een toets- moment waarbij vooral de herfst, de winter en de lentesignalering belangrijk zijn om te kijken hoe het kind ervoor staat en welke eventuele hulp hierop moet volgen.

Dyslexie:
Zie: Dyslexietraject en Dyslexie begeleidingsplan.

Leesbevorderende activiteiten:
- voorlezen, vrij lezen, duolezen
- leestas
- boekbespreking, boekenkring
- biebbezoek
- leesbevorderingsprojecten:
                                                                  - kinderboekenweek
                                                                  - voorleeswedstrijd
                                                                  - voorleesdagen

Samen met alle betrokkenen: school, ouders en bibliotheek, bieden we onze kinderen de meeste kansen op een groot leesplezier en een optimale leesontwikkeling. Op de Antoniusschool hebben we een BOS, (BiebOpSchool, onderdeel van bibliotheek Helmond/Peel) waar gelukkig veel gezinnen gebruik van maken.

Begrijpend lezen
            Groep 5 t/m 8: Methode Nieuwsbegrip XL

Woordenschat
            Groep 1 t/m 8: 4-takt model van Verhallen
            Aanbod uit: zaakvakken, thema’s, nieuwsbegrip
            Groep 4 t/m 8: Methode Taal Actief

Taal
            Groep 4 t/m 8: Methode Taal-Actief

Spelling
            Groep 4 t/m 8: Methode Taal-Actief
 
Meetmomenten
Cito: zie toetskalender. Naast deze toetsen worden er methode-gebonden           toetsen afgenomen.